Rekomendācija par nopietnu nevēlamu notikumu Olnīcu hiperstimulācijas sindroma (OHSS) gadījumā.

Latvijas cilvēku reprodukcijas biedrības rekomendācija no 2015. gada 23.septembra par nopietnu nevēlamu notikumu Olnīcu hiperstimulācijas sindroma (OHSS) gadījumā.

Par Nopietnu nevēlamu notikumu informē sindroma smagā pakapē OHSS klasifikācijā pēc Golana A. (1989)

OSHH klasifikācija pēc Golana A. (1989)

Pakāpes Stadija Kritēriji
Viegla pakāpe 1. Diskomforta sajūta vēderā
2. 1. stadijas kritērijs + slikta dūš, vemšana un/vai diareja. Palielinātas olnīcas 5-12 cm
Vidēji smaga pakāpe 3. Viegla OHSS pakāpes kritēriji + ascīts (ultrosonogrāfiskās pazīmes)
Smaga pakāpe 4. Vidēji smagas OHSS pakāpes kritēriji + ascīts (klīniskas pazīmes) un/vai hidrotorakss un respirators distress. Olnīcu izmērs virs 12 cm
5. Visi iepriekš minētie kritēriji + hemokoncentrācija, koagulācijas traucējumi, hipovolēmija, nieru perfūzijas samazināšanās, oligūrija
6. Dzīvībai bīstama forma

Smagas OHSS pakāpes gadījumā ir novērojamas izmaiņas koagulogrammā un asins analīzes: hemotokrīts > 45%, leikocīti > 15×10/L, nātrijs <135mEq/L, kālijs > 5mEq/L, kreatinīns >1,2 mg/dl, albumīns <30 g/L, paaugstināts alanīnaminotransferāzes, aspartātaminotransferāzes, Ƴ glutamīntransferāzes un sārmainās fostatāzes līmenis [1.].

____________________________________________________________________

Literatūra:

1. Gerris J, Delvigne A, Olivnness F.Ovarian Hyperstimulation Syndrome.

Inform Healthcare, 2006,1-293.