Par mums

Biedrības mērķi ir:

  • rūpēties par cilvēka reprodukcijas jomā strādājošu speciālistu (reproduktologi, ginekologi un dzemdību speciālisti, urologi, andrologi, seksopatologi, psihoterapeiti, ģenētiķi, biologi, embriologi, endokrinologi, ģimenes ārsti, ārsti-laboranti, laboranti, medmāsas, vecmātes, turpmāk tekstā katrs atsevišķi – “reprodukcijas speciālists”) profesijas prestižu, speciālistu profesionālo izaugsmi un radošo spēju izkopšanu;

  • sekmēt reprodukcijas speciālista profesijas prestiža pieaugumu un vērtīgākas pieredzes apgūšanu;
  • paaugstināt un pilnveidot cilvēka neauglības ārstēšanas kvalitāti un organizāciju;
  • popularizēt veselīgu atpūtu, kas saistīta ar sievietes, vīrieša un ģimenes veselības uzturēšanu, veicināšanu, aizsardzību un atgūšanu, atbilstoši katra pacienta kā indivīda fizioloģiskajām un anatomiskajām īpatnībām, ņemot vērā Eiropas un pasaules mēroga pieredzes, piedāvājot ikvienam kvalitatīvu, laipnu un cieņpilnu palīdzības iespēju;
  • organizēt informācijas un profesionālās pieredzes apmaiņu starp līdzīgām organizācijām;
  • veicināt Latvijas iedzīvotāju fiziskās veselības uzlabošanos, kā arī demogrāfiskās situācijas uzlabošanos un nostabilizēšanos.