Kontakti

Nosaukums: Latvijas Cilvēka Reprodukcijas Biedrība

Reg. Nr. 40008222385

Adrese: Apuzes iela 14, Rīga, LV-1046

A/S “Swedbank” Kods HABALV-22

Konts: LV85HABA0551038215808

Tālrunis: +371 27499986

E-pasts: LCRBinfo@gmail.com